โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ by I LIKE DESIGN STUDIO

โครงการ : โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ ออกแบบ : I LIKE DESIGN STUDIO CO., LTD. โดย ณฤชา คูวัฒนาภาศิริ พื้นที่ : 1600 ตารางเมตร ที่ตั้ง : บางนา กรุงเทพฯ ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล

Read More