ความสุขขนาดพอดี ของบ้านขนาดพอตัว

บ้านที่เกิดจากการทดลอง การมีพื้นที่ส่วนตัว และการสร้างบรรยากาศจากภายในแทนการมองออกไปภายนอก

Continue reading “ความสุขขนาดพอดี ของบ้านขนาดพอตัว”

โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ by I LIKE DESIGN STUDIO

โครงการ : โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์

ออกแบบ : I LIKE DESIGN STUDIO CO., LTD. โดย ณฤชา คูวัฒนาภาศิริ

พื้นที่ : 1600 ตารางเมตร

ที่ตั้ง : บางนา กรุงเทพฯ

ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล

Continue reading “โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ by I LIKE DESIGN STUDIO”