ฟังเสียงกังวานของมิติทางพื้นที่ใน ‘ห้องแถวหมายเลข 1527’ – Shophouse1527

ในปัจจุบัน การพัฒนาเมืองเกิดขึ้นทั่วไปในทุกๆ ย่าน จนอาจพูดได้ว่าการ ‘ทุบ ขุด เจาะ’ เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนถ่ายทางสถาปัตยกรรมไปตามยุคสมัย

Continue reading “ฟังเสียงกังวานของมิติทางพื้นที่ใน ‘ห้องแถวหมายเลข 1527’ – Shophouse1527”

แก้โจทย์ความเป็นส่วนตัวรอบบ้าน ด้วยการสร้างธรรมชาติภายใน “บ้านรอบ”

“เมื่อบริบทรอบบ้านไม่เป็นใจ การสร้างบริบทใหม่ที่มีธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญจึงเกิดขึ้น”

Continue reading “แก้โจทย์ความเป็นส่วนตัวรอบบ้าน ด้วยการสร้างธรรมชาติภายใน “บ้านรอบ””

BAAN 0.60…บ้านกล่องสีขาวเติมเต็มความสุขแบบมินิมอล

บ้านเรียบง่าย ที่มีขนาด 0.6  เมตร เป็นตัวบงบอกถึงคุณภาพ ของการคิดงานอย่างแยบยล

Continue reading “BAAN 0.60…บ้านกล่องสีขาวเติมเต็มความสุขแบบมินิมอล”