IKEA PS 2017 อีเกียเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความคูล

โจทย์หลักในการออกแบบของอิเกีย คือการออกแบบสำหรับผู้คนทั่วไป จึงมุ่งเน้นไปที่เทรนด์ระดับโลก (Macro Trend) หรือเป็นแนวโน้มความต้องการของคนส่วนใหญ่

Continue reading “IKEA PS 2017 อีเกียเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความคูล”