KAVE TOWN SHIFT ตอบไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่น ผ่านการจัดสรรพื้นที่สุดสร้างสรรค์

เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งเวลาเรียน เที่ยว และพักผ่อน ความเหนื่อยของวัยรุ่นก็จะเป็นความสุขที่สุด เช่นเดียวกันกับ KAVE TOWN SHIFT

Continue reading “KAVE TOWN SHIFT ตอบไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่น ผ่านการจัดสรรพื้นที่สุดสร้างสรรค์”