Transparent Wood แผ่นไม้โปร่งใส มองผ่านได้เหมือนกระจก

ความสำเร็จจากการค้นคว้าวัสดุชนิดใหม่ เปลี่ยนเนื้อไม้ให้สามารถมองทะลุผ่านได้จริง

Continue reading “Transparent Wood แผ่นไม้โปร่งใส มองผ่านได้เหมือนกระจก”

matDerail อิฐดินเผาระบายความร้อน ลดอุณหภูมิในบ้าน

อิฐดินเผาป้องกันความร้อนด้วยวิธีการธรรมชาติ พัฒนาภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในท้องถิ่น  

Continue reading “matDerail อิฐดินเผาระบายความร้อน ลดอุณหภูมิในบ้าน”