VENTILATION BLOCK มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

VENTILATION BLOCK

อิฐบล็อกช่องลม วัสดุก่อสร้างที่เรารู้จักกันดี นิยมนำมาทำเป็นผนังอาคารในเขตร้อนชื้น มีคุณสมบัติสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งาน โดยที่ไม่ปิดกั้นรับสายลมและแสงแดด

Continue reading “VENTILATION BLOCK มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”