Tree-ness House ถอดแบบกายภาพของธรรมชาติ ผ่านงานสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น

“ส่วนของ ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ภายใต้สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น” Tree-ness House Location | โตชิมา, ญี่ปุ่น Architects | Akihisa Hirata Area | 331.38 ตารางเมตร Photographs | Vincent Hecht เพราะธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญสำหรับการอยู่อาศัย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ รวมถึงสถาปนิกญี่ปุ่นเองจะแสดงออกถึงความเคารพรักใน “ความเป็นธรรมชาติ” และถ่ายทอดจิตวิญญาณของธรรมชาติ ผ่านงานศิลปะและการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งหากได้ลองสัมผัสตึกรามบ้านช่องของญี่ปุ่น ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ถูกออกแบบมีแนวคิดให้ความสำคัญกับธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่ง “Tree-ness House” ก็เป็นหนึ่งในบ้านที่ถอดแบบกายภาพของธรรมชาติอย่าง “ต้นไม้” มาใส่ในงานออกแบบบ้านได้อย่างลงตัว และชัดเจน ภาพของสถาปัตยกรรมคอนกรีตดูซับซ้อนนี้ ตั้งอยู่ในย่านโตชิมา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบโดย “Akihisa Hirata” สถาปนิกญี่ปุ่นที่อยากนำเสนอลักษณะกายภาพอันหลากหลายของต้นไม้มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ เพื่อเชื่อมต่อสถาปัตยกรรมเข้ากับธรรมชาติ โดยแสดงออกมาผ่านความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอก ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นตามลักษณะโครงสร้างต้นไม้เป็นปัจจัยสำคัญ “ต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมีส่วนประกอบที่เกิดจากการรวมกันของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน…

Read More

House in Toyonaka บ้านกล่องซ้อนชั้น ความซับซ้อนที่ลงตัว

ในระแวกชุมชนที่ผู้คนจอแจคนเราย่อมต้องการพื้นที่ส่วนตัว พบกับบ้านทรงกล่องซ้อนชั้นที่จะเนรมิตความสุขสงบให้เกิดขึ้นได้จริง

Read More

Modern Japanese : จากวิถีชีวิต ความคิด สู่สถาปัตยกรรมเรียบง่าย

ประเทศเทศแถบเอเชียที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 4000 เกาะ มีขนาดพื้นที่รวมน้อยกว่าประเทศไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีสัน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งผลิตสินค้า

Read More