Tag: multi function space

DVIEW HOTEL

ว่าด้วยเรื่อง…ความสุข วันหยุด และแรงบันดาลใจ “Vacation Bangkok”

“ทุกวันนี้เหมือนเราใช้ชีวิตทำงานเพื่อรอวันหยุด ทำไมเราไม่เปลี่ยนมุมมองล่ะ ถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบทุกวัน เราจะทำทุกวันของเราให้เป็นวันหยุดพักได้มั้ย?”

DTALK

Flexible House ปรับเปลี่ยนเพื่อความลงตัว

เพราะที่ดินมีราคาสูงขึ้น จึงทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับความเป็นอยู่ที่หลากหลาย