สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยความรัก และมองการออกแบบเหมือนการทำอาหาร…”จีรเวช หงสกุล” แห่ง IDIN Architects

“อาชีพสถาปนิก เหมือนเราขายอดีตอยู่นะ สิ่งที่เรากำลังทำให้ลูกค้าเป็นสิ่งที่เขายังไม่เห็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต”

“ไอดิน” กลิ่นไอธรรมชาติระเหยหลังฝนตก ปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยในเขตร้อนชื้น…

Continue reading “สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยความรัก และมองการออกแบบเหมือนการทำอาหาร…”จีรเวช หงสกุล” แห่ง IDIN Architects”

PA House บ้านที่บริบทเป็นผู้ช่วยออกแบบ

PA House บ้านที่เลือกเปิดและปิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัย โดยมีองค์ประกอบของการมองเห็นและความรู้สึก ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Continue reading “PA House บ้านที่บริบทเป็นผู้ช่วยออกแบบ”