บ้านเกียดฟั่ง คงไว้ในรูปแบบเก่าแต่สมบูรณ์ด้วยวิถีชีวิตใหม่

การชุบชีวิตบ้านพักอาศัยในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ที่ครึ่งหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าและอีกครึ่งเป็นบ้านคอนกรีตสไตล์ชิโน – ยูโรเปียน จุดตัด 2 วัฒนธรรม และ 2 ช่วงเวลา ด้วยสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้อย่างลงตัว

Continue reading “บ้านเกียดฟั่ง คงไว้ในรูปแบบเก่าแต่สมบูรณ์ด้วยวิถีชีวิตใหม่”