ทึบแต่โปร่ง ปิดกั้นแต่เชื่อมต่อ … Punsurin House

บ้านที่อยู่ตรงกลางระหว่างการปิดทึบเพื่อความเป็นส่วนตัว และการเปิดเพื่อรับกับธรรมชาติ

Continue reading “ทึบแต่โปร่ง ปิดกั้นแต่เชื่อมต่อ … Punsurin House”