Tag: Plants

ARCHITECTURE HOUSE

Tree-ness House ถอดแบบกายภาพของธรรมชาติ ผ่านงานสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น

“ส่วนของ ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ภายใต้สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น” Tree-ness House Location | โตชิมา, ญี่ปุ่น Architects | Akihisa Hirata Area | 331.38 ตารางเมตรContinue Reading

Q&A

[Q&A] ปลูกต้นไม้ในห้องนอน เป็นอันตรายจริงหรือไม่?

[ Q ]  เป็นคนชอบตกแต่งบ้านด้วยต้นไม้ค่ะ อยากทราบว่าถ้าจะนำต้นไม้ไปปลูกในห้องนอนด้วย จะเป็นอันตรายไหมคะ แล้วมีวิธีการเลือกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในอย่างไรบ้าง