Pleno สาทร-สุขสวัสดิ์ / Pleno บางใหญ่ 2 : ความสุขที่มากขึ้น บนสเปซคุณภาพมากกว่าที่เคย

ในยุคของจำนวนห้องในบ้านไม่ได้สำคัญมากกว่าคุณภาพของสเปซ ทำให้การออกแบบที่พักอาศัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับความต้องการการใช้ชีวิตที่อยู่แล้วรู้สึกสบาย

Continue reading “Pleno สาทร-สุขสวัสดิ์ / Pleno บางใหญ่ 2 : ความสุขที่มากขึ้น บนสเปซคุณภาพมากกว่าที่เคย”