Bendable Concrete คอนกรีตดัดโค้ง ความแข็งแกร่งที่ยืดหยุ่นได้

เตรียมตัวต้อนรับวัสดุคอนกรีตแห่งอนาคต เมื่อเรามีคอนกรีตที่สามารถบิดงอรูปทรงแต่ยังคงความแข็งแรงได้มากกว่าเดิม

Continue reading “Bendable Concrete คอนกรีตดัดโค้ง ความแข็งแกร่งที่ยืดหยุ่นได้”