ยกระดับห้องพักแนวใหม่ให้กลายเป็น “Poshtel”

หยิบเอาข้อดี ข้อเสียของ Hostel , โรงแรม มาพัฒนา เพื่อหารูปแบบที่พักที่ตรงใจผู้บริโภคที่สุด

Continue reading “ยกระดับห้องพักแนวใหม่ให้กลายเป็น “Poshtel””