ความสุขขนาดพอดี ของบ้านขนาดพอตัว

บ้านที่เกิดจากการทดลอง การมีพื้นที่ส่วนตัว และการสร้างบรรยากาศจากภายในแทนการมองออกไปภายนอก

Continue reading “ความสุขขนาดพอดี ของบ้านขนาดพอตัว”

“ต้นไม้ลายตาราง” กับอาคารประหยัดพลังงานบนพื้นที่สีเขียว

“อาคารการเรียนรู้หลังใหม่ที่จะกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่บทบาทมหาวิทยาลัยสีเขียวต้นแบบของประเทศได้ในอนาคต”  สถาปนิกกล่าว

Continue reading ““ต้นไม้ลายตาราง” กับอาคารประหยัดพลังงานบนพื้นที่สีเขียว”