Alejandro Aravena เจ้าของรางวัลสถาปนิกชั้นนำระดับโลก Pritzker Prize 2016

ในวงการสายอาชีพต่างๆ มักจะมีการจัดอันดับผลงานที่โดดเด่นในสายงานของตนเอง เกิดเป็นพิธีการมอบรางวัลชื่นชมแด่บุคคลที่แสดงฝีมือในปีนั้นๆออกมาได้อย่างน่าสนใจ

Continue reading “Alejandro Aravena เจ้าของรางวัลสถาปนิกชั้นนำระดับโลก Pritzker Prize 2016”