งานศิลปะที่ต้องใช้สายฝนเปิดการแสดง Rainwork!

ช่วงสองวันนี้ฝนตกหนักและแรง ทั้งที่เป็นหน้าร้อนของประเทศไทย แต่สำหรับที่ประเทศอเมริกา ช่วงนี้เป็นข่วงที่บางพื้นที่นั้นจะมีฝนตก ซึ่งก็มีศิลปินไอเดียกระฉูดออกมาสร้างงานศิลปะบนถนน โดยให้ “สายฝน” นั้นเป็นตัวละครนำ

Continue reading “งานศิลปะที่ต้องใช้สายฝนเปิดการแสดง Rainwork!”