HVB Complex อาคารที่เกิดจากความต้องการของเมือง

โปรเจคจาก 2305 Studio ที่ต้องการสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ให้เป็นจุดเชื่อมต่อของคนในพื้นที่ ด้วยการออกแบบอาคารสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งตึกด้วยสีเหลืองสด เพื่อเติมเต็มอาคาร บ้านเมือง รวมไปถึงผู้คนในชุมชน ให้มีชีวิตชีวาและสดใสมากขึ้น

Continue reading “HVB Complex อาคารที่เกิดจากความต้องการของเมือง”

5 สถาปนิกผู้แต่งแต้มอาคารด้วยสีสัน

สีสันในงานสถาปัตยกรรมนั้นสำคัญเพียงใด ? คุณเคยเข้าไปในห้องที่มีพื้นที่เท่ากัน แต่ตกแต่งด้วยสีคนละโทน คุณรู้สึกถึงความต่างหรือไม่ ? นั่นและค่ะคือคำตอบ เมื่อเลือกใช้วัสดุ เลือกใช้สีที่ต่างกัน ความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้ก็ย่อมต่างกันนั่นเอง

Continue reading “5 สถาปนิกผู้แต่งแต้มอาคารด้วยสีสัน”