Ribbon Chapel เมื่อโบสถ์สร้างเรื่องราว ในวันพิธีแต่งงาน

โบสถ์ประกอบพิธีมงคลสมรสที่มีรูปทรงไม่เหมือนใคร ทางเดินก้นหอยลาดยาวที่จะพาบ่าวสาวขึ้นไปประกาศคำมั่นสัญญา

Continue reading “Ribbon Chapel เมื่อโบสถ์สร้างเรื่องราว ในวันพิธีแต่งงาน”