รับเบอร์แลนด์ ดีไซน์ คอนเทสต์ ถนนสายยางพารา สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ

“เพราะการออกแบบ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้”

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพลักดันนักออกแบบรุ่นเยาว์ ให้มีความพร้อมและเติมเต็มพลังความคิดสร้างสรรค์

Continue reading “รับเบอร์แลนด์ ดีไซน์ คอนเทสต์ ถนนสายยางพารา สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ”