SALADAENG ONE คอนโดมิเนียมสดใหม่ ใจกลางกรุง

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC บริษัทพัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับพรีเมี่ยมชั้นนำ  ประสบความสำเร็จจากการมียอดขายไตรมาส 1/2558 ที่เติบโตมากกว่า 132% (YoY)

Continue reading “SALADAENG ONE คอนโดมิเนียมสดใหม่ ใจกลางกรุง”