S71 House บ้านที่เปลี่ยนภาษาสู่ความโมเดิร์น ผ่านองศาของแสงอาทิตย์ที่ชุบชีวิตใหม่ให้กับครอบครัว

Location : กรุงเทพฯ
Area : 400 ตารางเมตร
Owner : สมศักดิ์-นิรินธน์-ณิชยา หงษ์ศรีจินดา
Architect : สิทธิชัย ชมภู PERSPACETIVE
Photographs : อานันท์ นฤพันธาวาทย์

Continue reading “S71 House บ้านที่เปลี่ยนภาษาสู่ความโมเดิร์น ผ่านองศาของแสงอาทิตย์ที่ชุบชีวิตใหม่ให้กับครอบครัว”

In Praise of Shadows เมื่อบ้านเปรียบเสมือนผืนผ้าใบ และมีแสงแดดเป็นผู้สร้างงานศิลปะ

ลายกราฟิกจากแสงธรรมชาติภายในบ้าน ที่เปลี่ยนแปลงไปตามองศาที่แตกต่างของดวงอาทิตย์

Continue reading “In Praise of Shadows เมื่อบ้านเปรียบเสมือนผืนผ้าใบ และมีแสงแดดเป็นผู้สร้างงานศิลปะ”