SMA254…ออฟฟิศไซส์มินิใช้พื้นที่เพียง 10 ตารางเมตร

SMA คือชื่อออฟฟิศ

2.5 X 4 คือขนาดพื้นที่

รวมกันเป็น ออฟฟิศที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักมา

Continue reading “SMA254…ออฟฟิศไซส์มินิใช้พื้นที่เพียง 10 ตารางเมตร”