6 Smart Securities…เพื่อนแท้ดูแลบ้าน

ในอดีต หลายบ้านมักจะเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน หรืออาจจะไหว้วานให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลบ้านให้เป็นครั้งคราว ซึ่งก็ช่วยป้องกันขโมยได้ในระดับหนึ่ง

Continue reading “6 Smart Securities…เพื่อนแท้ดูแลบ้าน”