‘HD 1 Building’ จากทาวน์เฮาส์สู่สำนักงานใหม่ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้าง ที่มีบรรยากาศเป็นบ้านหลังที่สอง

ว่ากันว่า ‘ฐานราก เสา คาน’ เปรียบเสมือนโครงกระดูกของอาคาร เพราะเป็นโครงสร้างหลักที่จะช่วยพยุงและรองรับน้ำหนักของอาคารทั้งหลังไว้ ความแข็งแรงของโครงสร้างเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงอันดับต้นๆสำหรับการรีโนเวทอาคารเก่า

Continue reading “‘HD 1 Building’ จากทาวน์เฮาส์สู่สำนักงานใหม่ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้าง ที่มีบรรยากาศเป็นบ้านหลังที่สอง”

WM Management สถาปัตยกรรมที่หลากหลายในหนึ่งเดียว

เมื่อความต้องการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยและขยับขยายธุรกิจภายใต้พื้นที่ผืนเดิมของครอบครัว

Continue reading “WM Management สถาปัตยกรรมที่หลากหลายในหนึ่งเดียว”

Wonder Wall House by SO


บ้านที่เราคุ้นเคยมักเป็นอย่างไร บ้านที่มีผนังและหลังคาครบถ้วน ปกปิดมิดชิดเพื่อการอยู่ภายในบ้านใช่หรือไม่ แต่บ้านหลังนี้ไม่ป็นเช่นนั้น นั่นเพราะความคิดเริ่มต้น ที่ต่างจากบ้านทั่วไปโดยสิ้งเชิง

Continue reading “Wonder Wall House by SO”