Sponge House บ้านที่มีรูพรุน เพื่อดูดซับธรรมชาติ

Sponge House ที่พักอาศัยซึ่งเกิดจากการคว้านสเปซภายในบ้าน ภายใต้แนวคิดการดูดซับแสง ลม และ ธรรมชาติ

Continue reading “Sponge House บ้านที่มีรูพรุน เพื่อดูดซับธรรมชาติ”