Tag: Sport complex

ARCHITECTURE DESIGN

Nonthaburi House ออกแบบพื้นที่กึ่งกลางแจ้งในบ้านอย่างไร ให้ใช้ได้จริงในทุกสภาวะ ?

อากาศร้อนๆ แบบนี้ หลายคนคงชอบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่าระเบียง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้ง