StudioK สถาปัตยกรรมขั้วตรงข้ามที่แตกต่างอย่างลงตัว

StudioK

Location: เมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
Owner: นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
Architect 1: บริษัทแผลงฤทธิ์ จํากัด
Architect 2: สุเมธ กล้าหาญ Materior Studio
Photograph: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

Continue reading “StudioK สถาปัตยกรรมขั้วตรงข้ามที่แตกต่างอย่างลงตัว”