“Painted Scape” แนวคิดเปลี่ยนแปลงบริบทเมือง ด้วยการแต่งแต้มสีสัน

การแก้ไขปัญหาเมืองที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง คือ วิธีการใช้สีแต่งแต้มหรือวาดลวดลายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่ หรือเรียกว่า “Painted Scape”

Continue reading ““Painted Scape” แนวคิดเปลี่ยนแปลงบริบทเมือง ด้วยการแต่งแต้มสีสัน”