บ้านที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ บ้านเบ-ดม-เบ้ง

เว้นที่ว่างให้กับต้นไม้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่พักอาศัย และธรรมชาติ

Continue reading “บ้านที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ บ้านเบ-ดม-เบ้ง”