“บ้านฟ้าบ่กั้น” เรือนอีสานยุคใหม่ที่ผสมผสมผสานความชนบทและความทันสมัยอย่างกลมกล่อม

Location : ขอนแก่น
Owner : คุณจัตวา ชุณหบุญญทิพย์ และคุณอนุสรา แท่นพิทักษ์
Architect & Interior Designer : ทวิชากร เหล่าไชยยงค์ S Pace studio
Constructor : K Kitrungruang
Photographer : S Pace studio

Continue reading ““บ้านฟ้าบ่กั้น” เรือนอีสานยุคใหม่ที่ผสมผสมผสานความชนบทและความทันสมัยอย่างกลมกล่อม”

Pasang คาเฟ่แห่งความลับ ที่ซ่อนสถาปัตยกรรมเบื้องหลังบานเกล็ดไม้

“ถ่ายทอดความเป็นพื้นถิ่นสมัยใหม่ ไม่ละทิ้งภูมิปัญญา สร้างสรรค์มูลค่าของวัสดุที่เรียบง่าย”

Continue reading “Pasang คาเฟ่แห่งความลับ ที่ซ่อนสถาปัตยกรรมเบื้องหลังบานเกล็ดไม้”