บ้านที่หายใจได้ด้วยกำแพง.. ‘The Breathing Wall Residence’

“บ้านไซส์มินิ ที่มีกำแพงเป็นเครื่องช่วยหายใจ ทำให้บ้านมีชีวิตชีวาได้ภายในพื้นที่จำกัด”

Continue reading “บ้านที่หายใจได้ด้วยกำแพง.. ‘The Breathing Wall Residence’”