7 ทริคการจัดวางน้ำหอมให้เป็นมิตรกับสเปซ และไม่เป็นส่วนเกินภายในบ้าน

หากศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมคือศาสตร์เพื่อการสร้างประสบการณ์ต่อพื้นที่ฉันใด ศาสตร์ของ “กลิ่น” ก็เปรียบเป็นหนึ่งในตัวแปรของบรรยากาศในพื้นที่ฉันนั้น เพราะ พื้นที่ บรรยากาศ และกลิ่น คือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย

Continue reading “7 ทริคการจัดวางน้ำหอมให้เป็นมิตรกับสเปซ และไม่เป็นส่วนเกินภายในบ้าน”