เมื่อ “บ้านเปรียบเสมือนสะพาน”เชื่อมระหว่างคนและธรรมชาติ ไว้ด้วยกัน

เมื่อ “บ้านเปรียบเสมือนสะพาน”

เชื่อมระหว่างคน และธรรมชาติ ไว้ด้วยกัน

V House 1

Location : Vinh, Vietnam

Architect : TNT architects

บ้านคือสถานที่แห่งความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว

Continue reading “เมื่อ “บ้านเปรียบเสมือนสะพาน”เชื่อมระหว่างคนและธรรมชาติ ไว้ด้วยกัน”