เรื่องเล่าของ “งานไม้ไร้จารีต” จากช่างไม้ไร้จริต…“สันธาน เวียงสิมา”

หากจะพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตยกรรม สิ่งหนึ่งที่สร้างสรรค์ความรู้สึกให้แตกต่างกันอย่าง “วัสดุ” ถือเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบ เพราะถึงแม้รูปลักษณ์สถาปัตยกรรมจะเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน แต่หากใช้คนละวัสดุ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็มักมีความแตกต่างกันเสมอ

Continue reading “เรื่องเล่าของ “งานไม้ไร้จารีต” จากช่างไม้ไร้จริต…“สันธาน เวียงสิมา””