สถาปัตยกรรมสุดเจ๋ง ที่ได้รับรางวัล The American Architecture Prize 2017

สถาปัตยกรรม 79 แห่ง ที่ได้รับเลือกจากรางวัล The American Architecture Prize ซึ่งเป็นโปรเจคเฟ้นหาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

Continue reading “สถาปัตยกรรมสุดเจ๋ง ที่ได้รับรางวัล The American Architecture Prize 2017”