เชื่อมต่อบริบท เก็บความเป็นธรรมชาติ ในสถาปัตยกรรมที่ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา…“ดาดฟ้า”

“Market Park ที่กลมกลืนกับบริบท และใช้วัสดุที่ธรรมชาติเป็นผู้ช่วยออกแบบ”

Continue reading “เชื่อมต่อบริบท เก็บความเป็นธรรมชาติ ในสถาปัตยกรรมที่ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา…“ดาดฟ้า””

สถาปัตยกรรมแห่งการเรียนรู้ และเปลือกอาคารที่มีความหมายซ่อนอยู่…โรงเรียนประภัสสรวิทยา

โรงเรียนประภัสสรวิทยา

Location: ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี, ชลบุรี

Architect: Message Design Studio

ภาพของอาคาร 4 ชั้นขนาดใหญ่ ที่สวยงามโดดเด่นด้วยเปลือกอาคารอิฐช่องลมสีขาวสะอาดตา ดูจากบริบทโดยรอบไม่ยากที่จะคาดเดาได้ว่าที่แห่งนี้คือ

Continue reading “สถาปัตยกรรมแห่งการเรียนรู้ และเปลือกอาคารที่มีความหมายซ่อนอยู่…โรงเรียนประภัสสรวิทยา”