VERSO International School โรงเรียนที่เชื่อว่า “การออกแบบโรงเรียนที่ดี ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้เด็ก”

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเผยความคืบหน้าให้เหล่านักเรียนและผู้ปกครองได้ตื่นเต้นไปพร้อมๆ กัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ กับโรงเรียนแห่งอนาคต ที่ได้รับการออกแบบ โดยทีมดีไซน์เนอร์ระดับโลก

Continue reading “VERSO International School โรงเรียนที่เชื่อว่า “การออกแบบโรงเรียนที่ดี ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้เด็ก””