Tree Villa วิลล่ารักษ์ต้นไม้

 บ้านพักตากอากาศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ด้วยการเก็บรักษาต้นไม้และคงสภาพแวดล้อมเดิมไว้ให้มากที่สุด

Continue reading “Tree Villa วิลล่ารักษ์ต้นไม้”

Enough For Life Viltage : สุขที่เพียงพอ บนสถาปัตยกรรมที่พอเพียง

‘หากบ้านจะตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้โดยฐานรากที่ฝังลึกอยู่ในชั้นดิน ความพอเพียง ก็เป็นเสมือนเสาเข็มของชีวิต รากฐานสำคัญที่มองไม่เห็น แต่ทำให้ชีวิตมีความสุขที่มั่นคง และยั่งยืน’

Continue reading “Enough For Life Viltage : สุขที่เพียงพอ บนสถาปัตยกรรมที่พอเพียง”