OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

รู้สักนิดก่อนคิด คบเหล็กสร้างบ้าน Q&A with SYS part 2

สำหรับ part 2 นี้ เราจะมาตอบคำถามที่น่าสนใจเรื่องเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่เหลือกัน ติดตามกันต่อได้เลยครับ

อ่าน part 1 ได้ที่นี่เลย > รู้สักนิดก่อนคิด คบเหล็กสร้างบ้าน part 1

06

6. ดูสนิมอย่างไร ว่าสนิมแบบไหนอันตราย แบบไหนไม่เป็นอะไร

ตามมาตรฐานวิศวกรรมสากล “สนิม” จะถูกแบ่งประเภทตามรูปแบบและลักษณะของสนิม โดยการยอมรับได้นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณ และความหนาของสนิมที่ต่างกัน กล่าวโดยสรุป หากเป็นสนิมที่ผิวของเหล็ก ที่สามารถใช้การเช็ดออกได้ ถือว่าเหล็กยังสมบูรณ์ 100 % แต่สนิมที่เริ่มมีการกัดกินเข้าไปที่เนื้อเหล็ก ไม่สามารถเช็ดออกได้ หรือเช็ดออกยากแล้ว อาจต้องทำการขัดสนิมออกด้วยกระดาษทราย ก็จะพอรู้ว่าสนิมที่กินเข้าไปนั้น กินไปลึกเพียงใด

โดยหากจะทำการเช็คด้วยตนเองก็สามารถทำได้ด้วยการลองเช็ดทำความสะอาดดู สนิมที่ผิวเหล็กจะหลุดออกไป แต่หากเกิดความเสียหายถึงเนื้อเหล็ก ควรให้ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรเข้ามาช่วยพิจารณาเป็นส่วนๆไป โดยวิศวกรจะมีหลักเกณฑ์เรื่องความคลาดเคลื่อนทางด้านความหนา ซึ่งมีความสำคัญกับการรับน้ำหนัก มาเป็นปัจจัยในการตัดสินว่าเหล็กที่ถูกสนิมกินชิ้นนั้น ยังสามารถใช้งานต่อไปได้หรือไม่

ส่วนวิธีการแก้ไขรักษา สามารถทำได้โดยการขัดสี (ขัดสนิมออก) ทาสีรองพื้น และทาสีทับหน้าอีกครั้ง โดยการทาสีทับหน้าที่ดีและได้มาตรฐาน จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าที่คุณคิด ซึ่งต้องเว้นระยะการทาสี เหมือนการซ่อมสีรถยนต์ที่มีการพ่นสีทับหลายชั้นนั่นเอง

07

7. การเชื่อม และ การยึด Bolt (สลักเกลียว) & Nut (แป้นเกลียว) แบบไหนดีกว่ากัน ข้อดี ข้อเสียของแต่ละแบบ

เราไม่สามารถสรุปได้ว่าแบบไหนดีกว่ากัน แต่จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการยึดนั้น เช่น การเชื่อม ใช้เหล็กเชื่อมหนาเท่าไร ทำการเชื่อมได้มาตรฐานไหม หรือหากเป็น Bolt & Nut มีการคำนวณจำนวนของ Bolt และ Nut ได้เพียงพอกับภาระน้ำหนักที่จะต้องรับไหม การยึดทั้ง 2 แบบ นี้จึงมีความแข็งแรงเท่าๆกัน ก็ต่อเมื่อ ได้ออกแบบและยึดติดตั้งอย่างได้มาตรฐานตามรูปแบบการติดตั้งของทั้ง 2 แบบ

แม้ไม่สามารถบอกได้ว่า การยึดแบบไหนแข็งแรงกว่า แต่เราพอบอกได้ว่าการยึดแบบไหนที่มีโอกาสได้งานที่มีคุณภาพมากกว่า โดยงานที่น่าจะได้คุณภาพมากกว่าคือ การยึดด้วย Bolt และ Nut เพราะเป็นงานที่มีการเตรียมงานให้มีคุณภาพได้ตั้งแต่ที่โรงงาน ทั้งการตัด เจาะ อาจมายึดที่หน้างานเพียงการขันเกลียว แข็งแรงและสะดวกกว่าการเชื่อม ยิ่งหน้างานอยู่สูง ทำงานไม่สะดวก รวมถึงปัจจัยจากธรรมชาติอย่างเรื่องของลมและแดด เช่น การเชื่อมที่ดีควรอยู่ในที่มีลมสงบ ทั้งหมดส่งผลถึงคุณภาพของการเชื่อมที่อาจลดลงได้ อีกทั้งเมื่องานแล้วเสร็จยังทำการปีนขึ้นไปตรวจเช็คงานได้ลำบากด้วย

แต่การยึดด้วย Bolt และ Nut ก็มีข้อจำกัดเรื่องแบบเช่นกัน คือต้องมีการคำนวณโครงสร้าง ทำแบบที่ชัดเจนถูกต้อง ไปจนถึงการเจาะ ตัด ขันเกลียวที่ต้องได้คุณภาพถูกต้อง เพราะหากขั้นตอนใดมีความคลาดเคลื่อน จะส่งผลไปยังส่วนอื่นๆด้วย ต่างจากการเชื่อม ไม่ได้มีการฟิกซ์จุดในการเชื่อม ช่างสามารถตัดต่อส่วนที่เกินได้ที่หน้างาน จึงอาจเกิดความผิดพลาด และยังเหลือเศษวัสดุจากการตัดมากมาย

TIP : งานเหล็กที่ก่อสร้างช้า อาจเป็นเพราะผู้รับเหมานั้นวางแผนงานไม่ดี และส่วนใหญ่เป็นการยึดติดแบบเชื่อมไม่ใช่ Bolt และ Nut และมีการทำงาน ตัดชิ้นงานที่หน้าไซต์หลายส่วน ทำให้งานช้า แต่ถ้าใช้การยึดแบบ Bolt และ Nut จะเร็วกว่ามาก และเช็คคุณภาพได้ง่ายกว่า

08

8. บ้านเหล็กให้ช่างทั่วไปออกแบบก่อสร้างได้ไหม ที่เหมือนบ้านปูนก็ทำกัน

สิ่งสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่คนหรือช่าง แต่อยู่ที่ความรู้ความชำนาญของช่าง และผู้ออกแบบมากกว่า โดยสิ่งที่จะสื่อสารกันระหว่างเจ้าของอาคารกับช่างที่ดีที่สุด คือเรื่องของแบบ หรือ Shop Drawing เป็นเรื่องของการวางแผนที่ดีตั้งแต่ตอนทำแบบ ส่งผลถึงระหว่างการทำงาน การตัดเหล็กในโรงงาน การขนส่งที่จะเกิดผลดีต่อการก่อสร้างมากที่สุด

แต่หากจะเจาะจงว่าช่างเหล็กที่ดีเป็นอย่างไรนั้นก็มีมาตรฐานอยู่ เช่น ช่างที่ได้เรียนคอร์สการเชื่อม ช่างที่จบมาทางด้านการอาชีพและได้ทำงานด้านนี้มาบ้าง โดยเหล็กรูปพรรณรีดร้อนกับเหล็กกล่องนั้นก็มีกระบวนการเชื่อมที่ต่างกัน ฉะนั้นหากจะเทียบกันระหว่างการเชื่อมและการยึดด้วย Bolt และ Nut การเชื่อมต้องใช้ฝีมือช่างมากกว่า เป็นช่องที่อาจทำให้ได้งานที่ไม่มีคุณภาพได้

09

9. ไม่มีคนออกแบบโครงสร้างเหล็กที่รู้จักและไว้ใจได้ เขาหากันที่ไหน

อาจเรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกก็ว่าได้ เรื่องการหาคนออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพราะส่วนใหญ่ในการหาสถาปนิกหรือวิศวกรสักคน อาจมาจากไม่กี่ช่องทางนัก บ้างเพื่อนแนะนำ บ้างเป็นญาติกัน บ้างหาจากในอินเตอร์เน็ต ทั้งหมดไม่ได้มีการรับรองผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ SYS เองมองเห็นปัญหามาตลอด

การแก้ปัญหาเหล่านี้อาจเริ่มจากการที่เจ้าของโครงการเอง ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเลือกสถาปนิกและวิศวกรมากขึ้น อีกทางหนึ่งคือ SYS เอง กำลังจัดทำเว็บไซต์ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งจะเชื่อมโยงเจ้าของกับผู้ออกแบบ รวมไปถึงช่าง โดยทั้งหมดที่อยู่ในเว็บนี้ จะผ่านการคัดเลือกจากเราในขั้นตอนแรก รับรองในความสามารถและประสบการณ์การออกแบบอาคารเหล็ก เมื่อถูกใจคนไหนก็สามารถติดต่อโดยตรงเพื่อร่วมงานกันได้

หรือจะเป็น Steel Solution ของ SYS เอง เป็นอีกบริการที่เราตั้งใจเพิ่มทางเลือกให้เจ้าของโครงการ โดยบริการนี้จะช่วยออกแบบโครงสร้างเหล็ก คำนวณโครงสร้าง เขียนแบบ ไปจนถึงการผลิตขนส่งไปติดตั้งที่หน้างาน เรียกว่าจบงานเหล็กได้ในที่เดียวกับ Steel Solution มั่นใจได้ในคุณภาพของวิศวกรจาก SYS เพราะเราคุ้นเคยกับงานเหล็กมานาน และสินค้าของเราเองก็ได้มาตรฐานมั่นใจได้ว่างานจะออกมาดี สวย และเร็ว

10

10. จะดูได้อย่างไร ว่าเหล็กที่ช่างใช้ ได้มาตรฐาน เช็คเองได้ไหม

เหล็กที่เลือกนั้น ต้องตรวจสอบคุณภาพได้ตรงตามใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิต สังเกตเหล็กรูปพรรณรีดร้อนของแท้ได้มาตรฐานได้จากสิ่งต่อไปนี้

  1. ตัวอักษรนูน SYS แสดงชื่อผู้ผลิต
  2. ตัวอักษรนูนแสดงเกรดสินค้า เช่น SS400, SM520h-beam-r
  3. ฉลากสินค้า (Sticker) แสดงข้อมูลสินค้าบนเหล็กทุกท่อน ได้แก่ เครื่องหมาย มอก. ขนาด ความหนา ความยาว และหมายเลขการหลอม (Heat No.)sticker

นอกจากนี้เราควรเรียกดูใบรับรองคุณภาพ (Mill Certificate) จากร้านที่สั่งสินค้าทุกครั้ง โดยการตรวจสอบหมายเลขการหลอม (Heat No.) บนฉลากสินค้ากับใบรับรองคุณภาพให้ตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

 

สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องเหล็กรูปพรรณรีดร้อนเพิ่มเติม สามารถส่งมาได้เลยที่ DsignSomething เราจะไปหาคำตอบมาให้ครับ

ขอขอบคุณ SYS (Siam Yamato Steel)

ขอบคุณภาพจาก pinterest.com