OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

K59 Atelier ผู้ผสานสตูดิโอออกแบบและบ้านภายในบล็อกคอนกรีต

อีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจของ K59 Atelier ที่ได้ออกแบบสตูดิโอออกแบบของตนเองและบ้านของครอบครัวในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีแนวความคิดที่น่าสนใจอย่างการออกแบบโดยเชื่อมบริบทด้วยสเปซที่ตั้งออกแบบโดยเฉพาะ

ภายนอกของอาคารคอนกรีต คือ ตึกสี่ชั้นที่ให้ความรู้สึกเบาและสูงชะลูด ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นพื้นที่พักอาศัยขนาดสามห้องนอน สตูดิโอออกแบบและพื้นที่เวิร์คช็อป โดดเด่นด้วยการแบ่งจังหวะช่องเปิดและพื้นที่ส่วนรวมเพื่อเชิญบริบทโดยรอบที่วุ่นวายแทนที่จะสร้างผนังปิดทึบ เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างซอยเล็กๆ สองซอย บริเวณชั้น 1 จึงออกแบบสเปซให้โปร่งโล่งด้วยการทำเหมือนมีหน้าบ้านอยู่ทั้งสองฝั่งเพื่อเชื่อมบริบทระหว่างสองซอยเข้าด้วยกัน เชื่อมความรู้สึกด้วยวัสดุชนิดเดียวอย่างคอนกรีตทั้งบริเวณพื้น และผนังที่เลือกใช้บล็อกคอนกรีต  “เราชอบการดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าที่จะต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา” ผู้ออกแบบกล่าว

นอกจากนั้นผู้ออกแบบยังเลือกใช้ช่องว่างและสเปซในการเชื่อมโยงและแยกพื้นที่บ้าน ซึ่งหากมองจากแปลนจะเห็นได้ชัดว่าจะมี double space ขนาดใหญ่กลางบ้านตั้งแต่ชั้น 2 จนถึงชั้น 4 ทำให้ฟังก์ชันบ้านถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ซึ่งนอกจากช่วยเรื่องการจัดวาฟังก์ชั่นแล้ว ยังช่วยในเรื่องของความโปร่งโล่ง ดึงลมและแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารตึกแถวกลางชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีการเพิ่มสวนขนาดเล็กตามบริเวณระเบียงเพื่อให้สีเขียวของต้นไม้สร้างบรรยากาศสดชื่นให้ในบ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบให้มีช่องเปิดมากเช่นนี้ ก็ส่งผลดีต่อการการเจริญเติบโตของสวนแนวตั้งในบ้านเช่นกัน เนื่องจากต้นไม้ที่ปลูกจะสามารถได้แสงแดดได้อย่างเต็มที่ สถาปนิกยังตั้งใจกันผนังเท่าที่จำเป็น เพื่อให้อาคารสามารถหายใจได้ พร้อมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้คน บริบทและสังคมผ่านงานสถาปัตยกรรมได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง

ที่มา Dezeen.com