Dtip : รู้จักสัญลักษณ์ในแบบกันเถอะ

Architectural-Sketch-plan-conversation - Copy

แบบแปลน เป็นขั้นตอนพื้นฐานของนักออกแบบ ที่ไว้สื่อสารกับเจ้าของบ้านและเพื่อทำงานก่อสร้าง แปลนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าในบ้านและห้องนั้นๆ

Continue reading “Dtip : รู้จักสัญลักษณ์ในแบบกันเถอะ”