STEEL SOLUTION FOR PERFECT PARKING : ความลงตัวแห่งโครงสร้าง

STEEL SOLUTION FOR PERFECT PARKING : ความลงตัวแห่งโครงสร้าง

เจ้าของ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
ออกแบบ : Steel Solution by SYS

Continue reading “STEEL SOLUTION FOR PERFECT PARKING : ความลงตัวแห่งโครงสร้าง”

5 สิ่งควรมี…ดีต่ออาคารสาธารณะ

หากโครงสร้างอาคารเป็นร่างกาย 5 สิ่งที่ควรมีเหล่านี้ ก็คือเสื้อผ้าที่ที่ทำให้ชีวิตเราปลอดภัย สะดวก และลงตัว

Continue reading “5 สิ่งควรมี…ดีต่ออาคารสาธารณะ”