การผสานผืนน้ำ ในงานสถาปัตยกรรม : Tadao Ando

การเลือกใช้น้ำเข้ามาผสมผสานลงในงานสถาปัตยกรรมนั้นไม่ใช่เพียงเพราะเหตุผลการให้ความรู้สึกเย็นสบายแต่เพียงอย่างเดียว

Continue reading “การผสานผืนน้ำ ในงานสถาปัตยกรรม : Tadao Ando”