Tag: ปัญหาบ้านหน้าฝน

DTALK

7 วิธี ดูแลบ้านหน้าฝน

บ้านในเขตร้อนชื้นมักจะประสบปัญหาจากฝนฟ้าอยู่เป็นประจำ หากเรารู้เทคนิคป้องกันล่วงหน้าก็จะช่วยลดความเสียหายให้ทุเลาลงได้

DESIGN

เตรียมตัวอย่างไร ถ้าตัดสินใจสร้างบ้านในหน้าฝน?

เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องก่อสร้าง-ปรับปรุงบ้านช่วงหน้าฝน เราจะมีวิธีเตรียมตัวรับมืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง