Tag: สถาปัตยกรรมภายใน

ARCHITECTURE DESIGN DTALK

สถาปัตยกรรมภายในคิดบวกของ ชารีฟ ลอนา แห่ง ‘Studio Act of kindness’

“kindness มันเป็นเหมือนปรัชญาที่สะท้อนตัวเราเอง เรารู้สึกว่าเราต้องให้ค่าของทุกคนหรือเคารพอาชีพของทุกคนเท่ากัน