Tag: ออกแบบบ้านไม่ร้อน

ARCHITECTURE DESIGN

Nonthaburi House ออกแบบพื้นที่กึ่งกลางแจ้งในบ้านอย่างไร ให้ใช้ได้จริงในทุกสภาวะ ?

อากาศร้อนๆ แบบนี้ หลายคนคงชอบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่าระเบียง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้ง

ARCHITECTURE DESIGN

5 Details from 5 Houses for Cooling Down Your House

“อากาศร้อนมาก ถึงมากที่สุด” คือคำจำกัดความสภาพอากาศของเมืองไทยไปแล้ว การออกแบบส่วนใหญ่ของบ้านในเมืองไทย จึงมีปัจจัยเรื่องการทำให้บ้าน สามารถคลายร้อนได้อย่างสะดวกที่สุด

Q&A

“Ventilation คืออะไร และสำคัญอย่างไรในงานสถาปัตยกรรม?” Q&A with Eco Architect

Q&A ครั้งนี้ กลับมาอีกครั้งกับคำที่เราอาจได้ยินกันบ่อย คือคำว่า Ventilation (เวนติเลชั่น) จริงๆแล้วมันคืออะไร สำคัญอย่างไรกับการออกแบบบ้านหรืออาคาร