Herman Miller เปิดตัวเก้าอี้รุ่น Cosm พร้อมด้วย 5 นวัตกรรม สร้างเก้าอี้ทำงานที่ดีที่สุด

CHANINTR หรือที่รู้จักกันในนามบริษัทผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์หรูแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก เปิดตัวเก้าอี้ทำงานรุ่นใหม่ ในชื่อ ‘Cosm’ จากแบรนด์ เฮอร์แมน มิลเลอร์ (Herman Miller)

Read More