THE CITY สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ – TIMELESS HOUSE TIMELESS DESIGN

จากคำกล่าวที่ว่า ‘หากนกไม่มีรังให้กลับ ท้องฟ้าก็คือความอ้างว้าง’ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคนเราแล้ว การทำงานอย่างหนักและใช้ชีวิตนอกบ้านอันยาวนาน

Continue reading “THE CITY สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ – TIMELESS HOUSE TIMELESS DESIGN”

The City Pinklao-Borom บ้านที่เข้าใจชีวิต คือบ้านที่สวยที่สุด

‘บ้าน’ คำสั้นๆ เพียงพยางค์เดียวแต่กลับเต็มไปด้วยรู้สึกและความทรงจำ นั่นจึงทำให้บ้านไม่ใช่เพียงพื้นที่ใช้สอยที่ถูกกั้นด้วยกำแพงคอนกรีตสี่ด้าน

Continue reading “The City Pinklao-Borom บ้านที่เข้าใจชีวิต คือบ้านที่สวยที่สุด”

17 การออกแบบ ที่ทำให้การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ ที่ THE CITY พัฒนาการ by AP

วันนี้ DsignSomething.com มีโอกาสมาเยี่ยมชมโครงการ THE CITY พัฒนาการ by AP ครับ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้ชื่อ THE CITY

Continue reading “17 การออกแบบ ที่ทำให้การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ ที่ THE CITY พัฒนาการ by AP”