Tag: AP The city

ARCHITECTURE DESIGN

THE CITY สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ – TIMELESS HOUSE TIMELESS DESIGN

จากคำกล่าวที่ว่า ‘หากนกไม่มีรังให้กลับ ท้องฟ้าก็คือความอ้างว้าง’ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคนเราแล้ว การทำงานอย่างหนักและใช้ชีวิตนอกบ้านอันยาวนาน

ARCHITECTURE DESIGN DVIEW

The City Pinklao-Borom บ้านที่เข้าใจชีวิต คือบ้านที่สวยที่สุด

‘บ้าน’ คำสั้นๆ เพียงพยางค์เดียวแต่กลับเต็มไปด้วยรู้สึกและความทรงจำ นั่นจึงทำให้บ้านไม่ใช่เพียงพื้นที่ใช้สอยที่ถูกกั้นด้วยกำแพงคอนกรีตสี่ด้าน

DESIGN DTALK HOUSE INTERIOR NEWS & EVENT

17 การออกแบบ ที่ทำให้การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ ที่ THE CITY พัฒนาการ by AP

วันนี้ DsignSomething.com มีโอกาสมาเยี่ยมชมโครงการ THE CITY พัฒนาการ by AP ครับ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้ชื่อ THE CITY